عضو انجمن بین المللی دانشگاه های دریایی (IAMU) و دارای رتبه اول مؤسسات آموزشی دریانوردی در ایران از سازمان بنادر و دریانوردی – اولین مؤسسه آموزشی دارای گواهینامه ایزو در کشور از شرکت لویدز رجیستر ، ویرایش فعلی (2015-9001) از شرکت گلوبال انگلستان

slider
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
همایش" آمایش سرزمین آمایش سرزمین با تأکید بر دریا، سواحل و بنادر"

همایش" آمایش سرزمین آمایش سرزمین با تأکید بر دریا، سواحل و بنادر"

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
اخذ رتبه نخست مراکز آموزشی دریایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی

اخذ رتبه نخست مراکز آموزشی دریایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی

ادامه مطلب

گزارش آماری سال 1397 :

307

تعداد دوره های آموزشی

614402

مدت نفر ساعت

27

تعداد پرسنل

5731

تعداد فراگیران

 

تنها عضو انجمن دانشگاه های بین المللی دریانوردی (IAMU) در غرب آسیا خاورمیانه